V roku 1991, dva roky po zamatovej revolúcii, spojil podnikateľ Ľubomír Jošt myšlienku vlastnej poradenskej spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami na poli ekonomiky a v Bratislave založil konzultačno-poradenskú kanceláriu C.A.T.

 

Zameranie kancelárie spočiatku určovala najmä potreba kvalifikovanej a spoľahlivej pomoci v neprehľadných podmienkach rozvíjajúcej sa trhovej ekonomiky.

 

Konzultačno-poradenská kancelária C.A.T. bola zameraná na zakladanie obchodných spoločností, vypracovávanie podnikateľských zámerov, účtovníctvo a zastupovanie klientov na finančnom trhu.

 

Cieľom C.A.T. sa stala zodpovedná úloha univerzálneho konzultanta. Metódou na dosiahnutie tohto cieľa sa stalo čo možno najširšie preberanie zodpovednosti za vnútropodnikové procesy svojich klientov a ich zastupovanie navonok.

 

V roku 1993 sa k Ľubomírovi Joštovi pridal jeho brat, aby o dva roky neskôr, v roku 1995, bola založená nová spoločnosť C.A.T. plus s.r.o.

 

Sledujúc pôvodnú ideu neustáleho osobnostného a profesionálneho rastu, v roku 1996 bola založená daňová kancelária Jošt & Jošt, ktorá rozšírila portfólio ponúkaných služieb o atraktívnu oblasť daňového poradenstva.

 

V tom istom roku sa z troch poradenských spoločností sformovala podnikateľská skupina s názvom C.A.T. group.

 

V duchu rozširovania činností získala C.A.T. group v roku 2004 audítorskú licenciu (CAA, s.r.o. audítorska spoločnosť). Táto spoločnosť získala v roku 2006 prestížne ocenenie Prominent ekonomiky a zároveň prešla rozsiahlou transformáciou, aby nakoniec snaha zakladateľov vyústila do spoločnosti poskytujúcej komplexné poradenstvo v oblasti daní, auditu a účtovníctva s názvom TCAA, k.s..

 

V roku 2010 bola založená spoločnosť TCAA poradenská, k.s. ako špecialista na ekonomické poradenstvo.

 

V roku 2012 sa spoločnosť TCAA k.s. rozrástla o ďalšieho rodinného člena – Katarínu Lehutovú Joštovú, dcéru Ľubomíra Jošta. Od začiatku sa špecializovala najmä na daňové poradenstvo, čo sa v roku 2014 potvrdilo jej úspešným zložením skúšok a prijatím do Slovenskej komory daňových poradcov.

 

Dlhoročné úsilie o poskytovanie čo najefektívnejšieho poradenstva vyvrcholilo rozsiahlou reštrukturalizáciou a zefektívnením činností, ktoré boli dovtedy poskytované – založením pokračovateľa tradícií rodinnej poradenskej spoločnosti s obchodným menom Jošt & Joštová Consultancy s.r.o v roku 2018. V tejto spoločnosti sa Katarína Lehutová Joštová stala plnohodnotným a rovnoprávnym spoločníkom a tak došlo k previazaniu úspešnej histórie s perspektívou nových trendov v poradenstve.