Naša filozofia a poslanie

Vážime si svojich klientov

Vážiť si klientov pre nás znamená byť vždy dostupný, pripravený a schopný okamžite reagovať na ich požiadavky a iniciatívne riešiť každú výzvu, ktorej spolu s našimi klientami čelíme. Naše pracovné vzťahy v každodennom živote sú postavené na vzájomnej dôvere a otvorenej komunikácii. Sme si vedomí, že našou úlohou je zjednodušiť život našich klientov a odstrániť prekážky, ktoré im bránia v ďalšom raste.

Orientujeme sa v širokom spektre odvetví

Naše služby poskytujeme klientom zo širokého spektra odvetví, akými sú napríklad predaj klimatizačných jednotiek, kultúra, výroba skladových kontajnerov, prekladateľské služby alebo zdravotníctvo. Prehľad v špecifikách jednotlivých odvetví a skúsenosti, ktoré sme nadobudli, prenášame do neustáleho zvyšovania úrovne našich služieb. Našim klientom tak môžeme ponúknuť komplexnejší pohľad na konkrétnu problematiku.

Sledujeme aktuálne trendy

Dnešný svet je postavený na zmenách. Globalizácia, nové technológie a prístupy k podnikaniu neustále menia tvár svetových ekonomík. Naše vedomosti preto neustále rozširujeme a staviame tak našu firmu na rozhranie zásadných zmien, ktoré hýbu svetom financií rovnako ako aj celou spoločnosťou. Snažíme sa predvídať smer, ktorým sa dianie v kľúčových oblastiach uberá, aby sme mohli konfrontovať problémy ešte pred tým, ako sa o nich naši klienti dozvedia.

Veríme v silu ľudských myšlienok

Spoločnosť Jošt & Joštová Consultancy s.r.o. bola založená na silnej viere vo vlastné schopnosti. Cítime veľký rešpekt pred každou tvorivou aktivitou a našou činnosťou sa snažíme čo najviac zjednodušiť realizáciu ideí našich klientov. Vieme, že jedine kombinácia myšlienky a jej realizácie môže vytvoriť základy profesionálneho, ale aj ľudského rastu. Plody svojej práce vidíme v stálom raste nás a nášho okolia, preto všetku našu snahu, odbornosť a tvorivosť investujeme do takej jednoduchej a zároveň zásadnej veci akou je myšlienka.

Spolupráca s nami sa vám oplatí

29 rokov na trhu

daňový poradca od 1996

viac než 300 spokojných klientov

člen komory certifikovaných účtovníkov

ročný obrat našich klientov v stovkách miliónov

rodinná firma so silnými hodnotami

Nechajte nám na seba telefónne číslo a my sa Vám ozveme