Jednoduché a podvojné účtovníctvo

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

jednoducho všetko, na čo si spomeniete
 • Vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva v programe KROS, prípadne Vami odporučenom softvéri
 • Spracovanie mesačných účtovných závierok pre priebežné sledovanie stavu majetku a záväzkov
 • Účtovanie neziskových organizácií
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Rekonštrukcia účtovníctva
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov a ročnej účtovnej závierky
 • Zostavenie vnútropodnikových smerníc
 • Vzdelávanie odborných pracovníkov v oblasti účtovníctva
 • Spracovanie daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu k DPH
 • Spracovanie zrážkových daní z príjmu
 • Zastupovanie klienta pred daňovým úradom a poisťovňami
 • Účtovné poradenstvo skúsenými odborníkmi, ktorí sú certifikovaní v SKCú pre zmluvných obchodných partnerov

Proces spolupráce

 

Odovzdanie/prevzatie dokladov osobne alebo kuriérom

 

Kontrola dokladov a ich spracovanie

 

Spätná väzba a prípadné konzultácie

Povedali o nás

Spolupráca s nami sa vám oplatí

29 rokov na trhu

daňový poradca od 1996

viac než 300 spokojných klientov

člen komory certifikovaných účtovníkov

ročný obrat našich klientov v stovkách miliónov

rodinná firma so silnými hodnotami

Nechajte nám na seba telefónne číslo a my sa Vám ozveme