Referencie

„S firmou Jošt & Joštová Consultancy pracujeme od jej vzniku v roku 2018, ale s vlastníkmi firmy, s pánom Ing. L. Joštom sme v kontakte od roku 2005, a s pani Ing. Katarínou Lehutovou Joštovou od roku 2013. Poskytujú nám daňové poradenstvo vo všetkých oblastiach daní, hlavne v oblasti DPH, investícií a daní z príjmov. Ich vedomosti a skúsenosti sú nám veľkou pomocou v období neustále sa meniacej legislatívy a pri odovzdávaní daňových priznaní si môžeme byť viac istí, že je to správne.“

Ingrid Prezmetzká / vedúca ekonomického úseku SK-CONT s.r.o., svetového výrobcu skladových  kontajnerov

„Spoločnosť Jošt & Joštová Consultancy s.r.o. ma zastupuje už niekoľko rokov a pevne dúfam, že ešte aj v budúcnosti bude. Bez ich profesionálnych vedomostí v oblasti daňovníctva by som to sama nezvládla. Som im vďačná, že mi pomáhajú a že sa môžem na ich služby 100% spoľahnúť. Nech sa im naďalej darí.“

Kamila Magálová / herečka Slovenského národného divadla

„Keď chcete správne podnikať, musíte mať vedľa seba tých správnych poradcov. Sme radi, že my takých máme a že sa na Joštovcov pri našej viacročnej spolupráci môžeme vždy spoľahnúť.“

 Radovan Struhár / konateľ a spolumajiteľ Chladenie a klimatizácia, s.r.o., spoločnosť zaoberajúca sa predajom klimatizačnej techniky a realizáciou projektov v oblasti chladenia a klimatizácie

„Zostáva mi len poďakovať a zaželať Vám čo najdlhšie pôsobenie pri ďalšej činnosti, keďže už viac ako 14 rokov poctivo, starostlivo, precízne a zodpovedne spravujete naše príjmy ako aj výdavky. Zdravie, šťastie a pokoj pri ďalšej spoločnej práci praje.“

Ján Ďurovčík / choreograf a režisér

„Radi by sme sa aj touto cestou poďakovali za dlhoročnú spoluprácu. Aj Vaším pričinením sa orientujeme v slovenskom podnikateľskom prostredí.“

Ján Kušnír / riaditeľ slovenskej pobočky Aspena, s.r.o., poskytovateľ prekladateľských a tlmočníckych služieb